Uutiset

Roskien poltto Ruskon kunnan alueella

Kohderyhmä: Kaikki

Tässä taas hieman infoa kaikille, jotka aikovat poltella risuja tms. Infotkaa palokuntalaisina myös kuntalaisia.

Ruskon kunnan jätehuoltomääräykset:

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä saa kuitenkin polttaa käsittelemätöntä, puhdasta ja kuivaa puutavaraa, risuja ja oksia sekä pieniä määriä puhdasta paperia ja keräyskartonkia.

Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa omalla kiinteistöllä, polttajan omalla vastuulla ja huomioiden pelastuslain 2 Luvun (yleiset velvollisuudet) 6 §, 7 §, sekä 8 § koskevat määräykset, polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja, oksia, olkia, kaisloja ja lehtiä sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379

Konki Jani, 07.04.2012 - uutinen on luettu 2618 kertaa