Palokuntanuoret

Nuoriso-osaston toiminnan tarkoituksena on kasvattaa turvallisuustietoisia nuoria ja turvata palokunnan toiminnan jatkuvuus. Palokuntanuoren täytettyä 16 vuotta voi hän soveltuvin osin osallistua hälytysosaston harjoituksiin. Virallisesti palokuntanuori siirtyy hälytysosastoon 18 vuotiaana sammutustyökurssin suoritettuaan.

Vahdon VPK:n nuoriso-osasto on aloittanut toimintansa vuonna 1991. Nuoriso-osaston toimintaa johtaa nuoriso-osaston johtaja. Hänen apunaan on nuoriso-osaston varajohtaja, vastuuhenkilöt sekä muut kouluttajat.

Harjoitukset

Viikkoharjoituksissa palokuntanuoret oppivat paitsi palomiestaitoja myös monia yleishyödyllisiä taitoja kuten solmuja, ensiapua ja alkusammutusta. Harjoitukset kestävät 1-2 tuntia aiheesta riippuen. Kevätkausi alkaa helmikuun alussa kestäen kesäkuun loppuun ja syyskausi kestää syyskuusta joulukuun alkupuolelle. Ylimääräisiä harjoituksia järjestetään tarpeen mukaan.

Palokuntanuorten viikkoharjoitus

Palokuntanuorten viikkoharjoitus


Leirit

Harjoituskausi huipentuu kesällä Länsi-Suomen Pelastusalan liiton leirille, johon osallistutaan vuosittain. Leirillä palokuntanuoret suorittavat palokunta-aiheisia kursseja, viettävät vapaa-aikaa muiden palokuntanuorten kanssa sekä mittaavat taitojaan erilaisissa kilpailuissa. Nuoriso-osaston kouluttajat toimivat leirillä koulutus-, huolto tai muissa tukitehtävissä. Joka neljäs vuosi järjestään kansainvälinen suurleiri, johon osallistuu palokuntanuoria myös ulkomailta.

Palokuntanuorten leiri

Viksu 2014 palokuntanuorten suurleiri

Nuoriso-osasto osallistuu palokuntanuorten halukkuuden mukaan Turun toiminta-alueen järjestämään viikonloppuleiriin, jossa on ohjelmassa mm. erilaisia kilpailuja ja pienimuotoista koulutusta. Nuoriso-osasto järjestää vuosittain myös oman leirin eli ns. toimintaviikonlopun paloasemalla.


Kilpailutoiminta

Nuoriso-osasto aloitti kilpailutoimintansa vuonna 1992. Kilpailutoimintaa on pidetty merkittävänä toimintamuotona nuoriso-osastossa heti perustamisesta lähtien. Kilpailuiden avulla palokuntanuoret pääsevät soveltamaan viikkoharjoituksissa opittuja taitoja, hakemaan suoritusvarmuutta ja kokemaan onnistumisen iloa. Viikkoharjoituksissa luotu pohja osaamiselle on tuonut mukanaan menestymistä kilpailuissa niin alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla. Merkittävimmät saavutukset ovat palokuntanuorten kalustokäsittelyn Suomen mestaruus, Veikon Malja, vuosina 1999, 2000 ja 2013 sekä Länsi-Suomen Pelastusalan liiton Olavi Stenbergin -kilpailun voitto, "pelastusliiton paras nuoriso-osasto", vuosina 2001, 2002, 2003 ja 2010.

Palokuntanuorten kilpailu

Palokuntanuorten kilpailu, Junnu-malja Rusko

Vahdon VPK:n palokuntanuoret osallistuvat vuoden aikana kaikkiin Turun toiminta-alueen ja useisiin pelastusliiton kilpailuihin SM-kilpailua unohtamatta. Palokunta-aiheisten kilpailujen lisäksi vuosittain taitoja punnitaan myös sählyssä ja lentopallossa. Palokuntanuorten kilpailuja on vuosittain runsaat 10 menestyksestä riippuen.

Nuoriso-osasto järjestää vuosittain Pappa-malja kalustokilpailun Turun toiminta-alueen nuoriso-osastoille. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1994. Kilpailutehtävät vaihtuvat vuosittain eivätkä kilpailuun osallistuvat palokuntanuoret tiedä niitä etukäteen, joten nuoriso-osastomme nuoret eivät voi osallistua Pappa-maljaan.


Muu toiminta

Palokuntanuoret ja kouluttajat järjestävät esittely- ja valistustilaisuuksia kuntalaisille erilaisten tapahtumien yhteydessä. Nuoriso-osasto järjestää palokuntanuorilleen myös ainutlaatuisia päiväretkiä lähialueille.

Palokuntanuorten päiväretki

Palokuntanuorten päiväretki, Varalan Urheiluopisto Tampere

Fyysinen kunto kohenee harjoitusten ohella myös sähly-, lentopallo- tai sulkapallopeleissä, joita pelataan koulun liikuntasalissa.

Taloudellista tukea nuoriso-osasto saa sekä palokunnalta että Ruskon kunnalta nuorisotyöavustuksena, jota anotaan vuosittain. Nuoriso-osasto pyrkii myös omatoimisesti varainhankintaan mm. loppuvuodesta ulkotulimyynnillä.


Liittyminen

Nuoriso-osastoon liittyminen tapahtuu ensisijaisesti varhaisnuorisotoiminnan kautta.

Uusia 10-16 -vuotiaita nuoria otetaan mukaan tapauskohtaisesti nuoriso-osaston johtajan päätöksellä.
Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoa, ota yhteyttä nuoriso-osaston johtajaan (yhteystiedot).