Hälytysosasto

Hälytysosaston toiminta pohjautuu Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa solmittuun palokuntasopimukseen, jonka perusteella Vahdon VPK suorittaa sammutus- ja pelastustehtäviä omalla toiminta-alueellaan. Palokunnan lähtöajaksi on sovittu ensimmäisen yksikön osalta 5 minuuttia vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Hälytysosasto hoitaa myös ensivastetoimintaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn ensivastesopimuksen mukaisesti. Palokuntamme yksiköiden hälyttämisen suorittaa Turun hätäkeskus.


Hälytystehtävät

Hälytysosasto hoitaa vuosittain 70-90 hälytysluonteista tehtävää. Hälytystehtävät ovat monipuolisia ja ensimmäisen lähdön sopimuspalokuntana hoidamme samoja pelastustoimen tehtäviä kuin pelastuslaitoksen päätoiminen henkilöstö. Koska paloasemalla ei ole vakituista päivystystä, hälytyksen tapahtuessa hälytysosastomme jäsenet saavat hälytysviestin henkilöhakulaitteisiinsa. Suurin osa pelastustoimen tehtävistämme on erityyppisiä rakennuspaloja, tieliikenneonnettomuuksia sekä maastopaloja. Myös automaattisten paloilmoitinlaitteiden tekemät palohälytykset, liikennevälinepalot, vahingontorjuntatehtävät sekä eläimen pelastustehtävät ovat osa pelastustoimintaamme. Tehtävät sijoittuvat pääasiassa Ruskon kunnan keski- ja pohjoisosiin, Turun Paattisille sekä Nousiaisten pohjoisosiin. Merkittävimpiä riskikohteita toiminta-alueellamme ovat VAK Oy:n tuotantotilat Paattistentien varressa sekä Jokikummun palvelukeskus.

Pelastustoimen hälytystehtävä

Vahdon VPK:n hälytystehtäviin ovat merkittävästi vaikuttaneet vuonna 1997 aloitettu ensivaste sekä vuonna 2004 aluepelastuslaitosjärjestelmän myötä kuntarajojen poistuminen pelastustoiminnassa. Vuonna 2011 Tapani-myrskyyn liittyviä vahingontorjuntatehtäviä kirjattiin 29.

[Selaimesi ei tue canvas-komponenttia, kannattaa päivittää selain!]

Koulutus ja harjoitukset

Hälytystehtävät ovat usein vaativia, ja siksi hälytysosaston jäsenet harjoittelevat säännöllisesti joka viikko ympäri vuoden. Lisäksi hälytysosaston jäsenet koulutetaan koulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla, joissa opiskellaan mm. sammutustyötä, savusukellusta, pelastustyötä, ensiapua, vaarallisia aineita sekä öljyntorjuntaa. Peruskurssien lisäksi on mahdollista suorittaa ammattitaitoa lisääviä kursseja, kuten vauriopuiden käsittelyä tai hälytysajoneuvon kuljettamista. Hälytystehtävät vaativat fyysistä kuntoa, joten hälytysosaston jäsenet liikkuvat ja pitävät huolta omasta kunnosta liikuntakoulutusten sekä pallopelien avulla. Savusukeltajien hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyky sekä lihasvoima testataan vuosittain Paavo Nurmi -keskuksessa Turussa.

Pelastusvälineet

Hydraulisten pelastusvälineiden käytön harjoittelua lavastetussa tieliikenneonnettomuudessa.

Laskeutumisharjoitus

Laskeutumisharjoitukset aloitetaan "kylmäharjoittelulla". Sen jälkeen siirrytään loiville pinnoille ja vasta lopuksi harjoitellaan pystysuoraa laskeutumista.

Peruskoulutuksen kurssit on suoritettava tietyn järjestyksen mukaisesti ja samalla hälytysosaston jäsenen koulutustaso nousee nuoremmasta sammutusmiehestä sammutusmieheksi sekä edelleen vanhemmaksi sammutusmieheksi ja yksikönjohtajaksi. Vaikka hälytysosaston toiminta on hälytystehtävien ulkopuolella vapaamuotoista, hälytystilanteessa järjestelmä muuttuu hierarkkiseksi, jopa sotilaalliseksi. Yksikönjohtajat johtavat hälytystilanteessa omaa yksikköään niin että tarvittavat tehtävät tulee suoritettua. Yksikön henkilöstö koostuu sammutusmiehistä, jotka suorittavat yksikönjohtajansa alaisuudessa esimerkiksi pelastamista, sammutusta ja raivaustyötä. Hälytystilanteessa hälytysosaston jäsenellä on siis oma, koulutustasoa vastaava, tehtävä.

Pintapelastusharjoitus

Pintapelastusharjoitus. Pintapelastus on veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista.

Suurin osa pelastustoimen hälytystehtävistä hoidetaan yhden pelastusryhmän henkilöstöllä ja kalustolla, mutta keskisuurissa ja suurissa onnettomuuksissa tarvitaan yhteistoimintaa useiden pelastusryhmien ja eri viranomaistahojen kesken. Hälytysosaston jäsenet osallistuvatkin suuronnettomuusharjoituksiin, joissa keskitytään erityisesti tilannejohtamiseen, viestiliikenteeseen ja viranomaisyhteistyöhön.

Yhteisharjoitus Ruskon ja Maskun VPK:n kanssa

Yhteistoimintaharjoitus Ruskon VPK:n ja Maskun VPK:n kanssa. Tieliikenneonnettomuus, jossa osallisena linja-auto.


Kilpailut

Hälytysosaston jäsenet osallistuvat kuuden hengen joukkueella Turun alueen palokuntien järjestämiin kalustokilpailuihin. Kilpailuissa yleensä lavastetaan todenmukainen onnettomuustilanne, jonka osatehtävät ovat suoritettava mahdollisimman nopeasti. Vuosittain Vahdon VPK osallistuu palokuntien SM-kilpailuun, Jehumalja-kilpailuun, jossa käytännöntaitojen lisäksi kilpaillaan teoriaosaamisesta.

Jehumalja-kilpailu

Jehumalja Vaasa. Tavanomainen kemikaalisukellusonnettomuus, jossa suojaustasona "roisketiivis" suojapuku.

Jehumalja-kilpailu jakautuu kolmeen osaan, tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan joukkueen jäsenten tiedollista osaamista, taitokilpailussa työturvallisuutta sekä oikeaa suoritusta ja kalustokilpailussa joukkueen tiedollista ja taidollista kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä, jossa sijoituksen ratkaisee joukkueen saavuttama aika. Jehumaljan kokonaiskilpailun tulos, palokuntien Suomen mestaruus, muodostuu tieto-, taito- ja kalustokilpailun sijoituspisteiden summasta. Vuonna 2018 Jehumalja-kilpailu järjestetään 19.5.2018 Seinäjoella.

Vahdon VPK:n sijoitukset Jehumalja-kilpailussa viime vuosina:

Kilpailupaikka Vuosi Kokonaiskilpailu Kalusto Tieto Taito
Seinäjoki 2018 ? ? ? ?
Hämeenkyrö 2017 3. (Vahdon VPK:lle 3. sija Jehumalja-kilpailussa) 4. 9. 19.
Vantaa 2016 8. 2. 17. 16.
Pori 2015 11. 18. 4. 17.
Nivala 2014 7. 5. 6. 15.
Jyväskylä 2013 9. 3. 14. 16.
Lahti 2012 7. 6. 10. 7.
Oulu 2011 24. kesk. 15. 26.


Liittyminen

Kiinnostuitko? Liittyäksesi joukkoomme, sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta palokuntatoiminnasta. Hälytysosaston toimintaan voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt normaalin terveen fysiikan omaava henkilö. Mukaan hälytysosaston toimintaan pääset ottamalla yhteyttä Vahdon VPK:n päällikköön (yhteystiedot) tai tulemalla viikkoharjoituksiin keskiviikkona klo 18.30.